Bảo hành


ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH SỬA CHỮA DỊCH VỤ

Các sản phẩm khách mang đến bảo hành dịch vụ sửa chữa, thay thế linh kiện cần thỏa các điều kiện sau:

Quý khách có thể tra cứu bằng 4 số cuối của IMEI