unlock - mở mạng lgQuý khách có thể tra cứu bằng 4 số cuối của IMEI